تلفن : - 09376072274مدیریت : مرتضی اولنجایمیل : m.olange@outlook.comثبت شکایات : m.olange@outlook.comتلگرام:GiftcardClub@پشتیبانی: برای تماس ساعات 9 الی 19 و تلگرام ۸ الی ۲۳ روزهای کاری 09376072274